HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN

 1. Thanh toán trực tiếp qua ngân hàng (BIDV và ACB): Miễn phí thanh toán

  - Chọn vào logo ngân hàng, bấm chọn “THANH TOÁN”

  3

  - Thực hiện thanh toán online. Tài khoản trích tiền phải được đăng ký dịch vụ Smartbanking của BIDV hoặc ACB Online. Sinh viên đăng nhập, xác nhận tài khoản và thanh toán theo yêu cầu của ngân hàng.

  4

  5

  - Thực hiện thành công: Hệ thống Học phí Nhà trường gạch nợ.

  - Người dùng nên in/lưu hóa đơn hoặc chứng từ giao dịch tại màn hình thông báo

 2. Thanh toán qua ngân hàng Agribank: Miễn phí thanh toán

  - Sinh viên thanh toán qua Agribank bằng Mã thanh toán. Tài khoản trích tiền phải được đăng ký dịch vụ Agribank Internet Banking hoặc Agribank E-Mobile Banking

  6

  • Kênh Agribank Internet Banking

  Sinh viên đăng nhập Internet Banking -> chọn Chức năng Thanh toán -> Chọn dịch vụ Thanh toán: Thu học phí -> Sinh viên chọn Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM -> Nhập Mã Thanh toán -> Chọn Tiếp tục để tra cứu Số tiền cần thanh toán -> Nhập mã OTP để xác thực -> Hệ thống thông báo kết quả Giao dịch Thành công

  7

  8

  9

  - Hệ thống Internet Banking tra cứu Mã thanh toán toàn cầu

  - Người dùng thực hiện các bước như hệ thống hướng dẫn

  - Thực hiện thành công: Hệ thống Học phí Trường gạch nợ

  - Người dùng nên in hóa đơn hoặc chứng từ giao dịch tại màn hình thông báo

  • Kênh Agribank E-Mobile Banking

  Sinh viên đăng nhập Ứng dụng Agribank E-Mobile Banking -> chọn Chức năng Thanh toán hóa đơn-> Chọn mục Thanh toán Nộp tiền học phí -> chọn Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM -> Nhập Mã Thanh toán -> Chọn Tiếp tục để tra cứu Số tiền cần thanh toán -> Nhập mã OTP để xác thực -> Hệ thống thông báo kết quả Giao dịch Thành công

  10

  11

  12

  - Người dùng thực hiện các bước như hướng dẫn, nhập Mã Thanh Toán và tiếp tục

  - Thực hiện các bước xác thực tương tự.

  -Thực hiện thành công: Hệ thống Học phí Trường gạch nợ.

  - Người dùng chụp lại màn hình thông báo giao dịch thành công

 3. Thanh toán qua VNPAY: Phí thanh toán là 12.000 VND/giao dịch

  - Chọn vào logo VNPAY, bấm chọn “THANH TOÁN”

  13

  - Thực hiện thanh toán trực tuyến bằng thẻ ATM và tài khoản ngân hàng được VNPAY hỗ trợ hoặc thanh toán bằng cách quét mã QR .

  + Thanh toán bằng thẻ ATM và tài khoản ngân hàng. Tài khoản trích tiền phải được đăng ký thanh toán online.

  14

  + Thanh toán online bằng ứng dụng mobile quét mã QR. Tài khoản trích tiền phải được đăng ký các ứng dụng mobile từ các ngân hàng được VNPAY hỗ trợ.

  15

  - Thực hiện thành công: Hệ thống Học phí Nhà trường gạch nợ.

  - Người dùng nên in/lưu hóa đơn hoặc chứng từ giao dịch tại màn hình thông báo