Hướng dẫn đóng học phí trường Đại học Văn Lang (VLU)

Các bước thực hiện

Hình thức đóng tiền tại ngân hàng hoặc chuyển khoản online

Bước 1: Tạo mã thanh toán trên website
- Sinh viên truy cập vào trang thanh toán của VLU hoặc vào trang e-bills.vn và chọn trường Đại học Văn Lang

- Nhập mã sinh viên và nhấn vào tìm kiếm

- Chọn khoản nợ muốn thanh toán

- Sau khi chọn khoản nợ muốn thanh toán, click vào biểu tượng BANK và nhấn Thanh toán

- Sử dụng thông tin thẻ để tiến hành giao dịch vào tài khoản của VLU ở các ngân hàng. Click vào biểu tượng ngân hàng để xem hướng dẫn chi tiết của ngân hàng đó

Lưu ý:
- Mã thanh toán có thời hạn thanh toán, sinh viên lưu ý đóng tiền trước thời hạn trên. Trường hợp hết hạn vui lòng tạo lại mã khác
- Mã thanh toán không thể xóa sau khi tạo
- Đối với mã tạo trên website, sinh viên chỉ có thể tạo 1 mã, phải thanh toán hoặc chờ hết hạn mới tiến hành tạo mã khác được

Bước 2: Thực hiện thanh toán
- Sinh viên sử dụng mã thanh toán và tiến hành giao dịch vào tài khoản ngân hàng của VLU. Cần xem hướng dẫn của từng ngân hàng để thực hiện đúng

Quy trình giao dịch khi tiến hành qua tài khoản của MSB